Carrie Chiu Quản lý tiếp cận khách hàng, Hồng Kông

Trưởng phòng tư vấn cao cấp

“Tôi gia nhập Weave khi công ty chỉ có 7 nhân viên vì tôi muốn thử thách bản thân mình hơn ở một công ty mà nơi đó đề cao tinh thần khởi nghiệp”

Daniel Mascord Giám đốc phát triển nhân lực, Hồng Kông

Có khả năng học hỏi, hằng ngày!

“Để tiếp tục là những lãnh đạo và chuyên gia trong ngành, chúng tôi đặt việc đào tạo và phát triển con người lên hàng đầu”

Quang Huynh Chuyên viên tư vấn, Singapore

Mái nhà cho những chuyên gia giải quyết vấn đề sáng tạo nhất

“Tôi được khuyến khích để đặt những tham vọng lớn và được hướng dẫn và hỗ trợ để đạt được chúng”