Tại sao chúng tôi khác biệt

01

Chuyên môn tập trung về chuỗi cung ứng

Chúng tôi là những chuyên gia hoạch định chuỗi cung ứng. Công ty mẹ của chúng tôi – TAL Apparel có hơn 70 năm kinh nghiệm bậc thầy trong tối ưu hóa kế hoạch nguồn cung và thu mua, sản xuất và phân phối toàn cầu

supply-chain-expertise
02

Triển khai nhanh, tác động bền vững

Ba dịch vụ của chúng tôi liên kết nhau cung cấp những công cụ và phương pháp để ứng dụng nhanh chóng vào vận hành doanh nghiệp của bạn. Kinh nghiệm quản trị thay đổi của chúng tôi đảm bảo những tác động bền vững lâu dài.

rapid-impact
03

Phân tích tiên tiến để giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu

Chúng tôi dùng những phương pháp tiếp cận bằng dữ liệu thông qua việc sử dụng những công cụ phân tích mới nhất để thấu hiểu công ty bạn. Nếu chúng tôi không thể tạo ra tác động, chúng tôi sẽ không tiếp cận dự án.

data-driven1