consulting

Dịch vụ tư vấn

Giải quyết những vấn đề phức tạp trong chuỗi cung ứng

Chúng tôi ứng dụng kiến thức chuyên môn sâu để phát triển giải pháp cho các vấn đề trong hoạch định kế hoạch mà bạn gặp phải

Tìm hiểu thêm D
Replenishment-and-analytics

Bổ sung hàng & Phân tích

Đưa những phân tích tiên tiến vào trong kinh doanh

Các chuyên gia kế hoạch và dữ liệu của chúng tôi sẽ giúp chiến lược kỹ thuật số của bạn triển khai khả thi

Tìm hiểu thêm B
capability-building

Xây dựng năng lực

Xây dựng chuyên môn cho đội ngũ của bạn

Chúng tôi là những giảng viên được chứng nhận bởi APICS có thể cùng xây dựng năng lực quản trị Chuỗi Cung Ứng cho đội ngũ của bạn

Tìm hiểu thêm X