Weave đang tuyển dụng tại 4 văn phòng toàn cầu

 • http://www.weavenow.com/wp-content/uploads/2017/10/hong-kong.jpg

  Hồng Kông

 • http://www.weavenow.com/wp-content/uploads/2017/10/NEW-YORK.jpg

  New York

 • http://www.weavenow.com/wp-content/uploads/2017/10/singapore.jpg

  Singapore

 • http://www.weavenow.com/wp-content/uploads/2017/10/HO-CHI.jpg

  Thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí đang tuyển dụng

 1. Position Title: Chuyên viên Phân tích Kinh Doanh

  Team: Nhóm tư vấn

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

 2. Position Title: Chuyên viên tư vấn

  Team: Nhóm tư vấn

  Location: Hồng Kông

 3. Position Title: Giám Đốc tư vấn

  Team: Bổ sung và phân tích

  Location: Hồng Kông

 4. Position Title: Chuyên viên kế hoạch chuỗi cung ứng

  Team: Bổ sung và phân tích

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Position Title: Chuyên viên Phân tích Kinh Doanh

  Team: Nhóm tư vấn

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

 2. Position Title: Chuyên viên kế hoạch chuỗi cung ứng

  Team: Bổ sung và phân tích

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Position Title: Chuyên viên Phân tích Kinh Doanh

  Team: Nhóm tư vấn

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

 2. Position Title: Chuyên viên kế hoạch chuỗi cung ứng

  Team: Bổ sung và phân tích

  Location: Hồng Kông/ Singapore/ New York/ Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ nhóm tuyển dụng chúng tôi tại recruitment@weavenow.com