Tư vấn

Xây dựng chiến lược hoạt động 3 năm cho một công ty chuyên về tìm kiếm nhà cung cấp/ nguồn hàng của Mỹ

Tìm hiểu thêm
Tư vấn

Hoạch định chiến lược trung-dài hạn về tìm kiếm nhà cung cấp cho một nhà bán lẻ Pháp

Tìm hiểu thêm
Bổ sung hàng và phân tích

Tối ưu hóa hàng tồn kho cho hệ thống cửa hàng bán lẻ của doanh nghiệp giày dép ở Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Bổ sung hàng và phân tích

Tối ưu hóa quản lí Tồn kho bởi Nhà cung cấp cho một chuỗi siêu thị lớn của Mỹ

Tìm hiểu thêm
Xây dựng năng lực

Tạo tác động thông qua học hỏi và phát triển có mục đích

Tìm hiểu thêm
Xây dựng năng lực

Lập kế hoạch Bán hàng và Vận hành cho một công ty hàng đầu về đồ lót

Tìm hiểu thêm